Usługi dla telekomunikacji

Usługi dla branży telekomunikacyjnej

W miejscach niedostępnych dla sprzętu typu wysięgniki, platformy, dźwigi, obsługą konstrukcji antenowych zajmują się wyspecjalizowane ekipy przeszkolone i przygotowane do pracy na wysokości, gdzie poza uprawnieniami do prac na wysokości powyżej 1m (polskie prawo BHP) wymagana jest specjalistyczna wiedza, pozwalająca na sprawny montaż, serwis urządzeń teletechnicznych. Nasze przedsiębiorstwo oferuje Państwu profesjonalne wykonawstwo w zakresie montażu, konserwacji i prac pomiarowych związanych z okresowym badaniem wytrzymałości mechanicznej masztów i instalacji antenowych. Do każdej wykonanej pracy dołączamy odpowiednią dokumentację, zgodnie z wymogami służb Nadzoru Budowlanego i Urzędu Telekomunikacji. Oferujemy między innymi:

 • montaż konstrukcji wsporczych (maszty, adaptery, ramy, wieże),
 • montaż wsporników, tras, koryt kablowych wraz z instalacją odgromową,
 • montaż anten i okablowania stacji bazowych,
 • budowa i remonty pomieszczeń technicznych,
 • fundamenty pod kontenery.
 • rozbiórki i likwidacje stacji bazowych
 • transport urządzeń pod wzkazany adres
 • magazynowanie
 • utylizacja odpadu zgodna z przepisami
 • zagęszczenie terenu po likwidacji wież
 • transport pionowy
 • hydrodynamiczne nakładanie powłok malarskich.